Magic slots ltd kenya

Magic slots ltd kenya h1>

Det er en glede igjen a lukke aret 2008 og starte det nye aret 2009 med mange hap og lofter folk! Vi oppnadde mye i 2007-2008, som du vil lese i var nyhetsoppdatering. Ser tilbake, 2008 viste seg a v re en av Magic Chemicals mest oppnadde ar.

I motsetning til tidligere ar begynte 2008 med politisk uro og voldelig uro i Kenya. Utrolig, erstattet det kenyanske folket etniske og stamme spenninger med nybegynnere folelse av nasjonalitet. I sin tur opprettholde opprort n ringsliv raskt. Den senere delen av aret avslorte imidlertid de okonomiske utfordringene som plager de globale finans- og ravaremarkedene.

De eskalerende oljeprisene kjorte markederne til selgerne som overraskende lukkede aret 2008 a bli kjopermarkedet. Crude droppet under $ 50 per fat for slutten av aret, noe som forte til usikkerhet og turbulens i markedet. Importinventarene svimmet og modige overlevde. Det var den virkelige testen om lederskap i krise som er magisk kjemikalier! Vi er der, og du kan se frem til var fortsatte stotte.

Imidlertid har visjon r lederskap gjennom denne krisetid strategisk posisjonert Magic Chemicals til a gripe nye muligheter samtidig som kjernebedriften styrkes. A utnytte effektiv gjeldsinnsamling med langsiktige samarbeidsforhold, vi isolerer var virksomhet til ustabile okonomiske forhold. Videre forventes Magic’s Oxy-Bleach produktlinje a oke som forbrukere, na mer enn noensinne, soker allsidighet og produktverdi.

Fra den gamle skolen der vi er kommet fra og har sett Internasjonal handel fra Barter til Export / Imports knyttet til US $ med kredittlinjer og kassekreditt til det punktet du har tilbrakt de neste 12 lonnene for du selv har tjent med swiping ditt kredittkort, enkel tilgang til boliglan som resulterer i a bli total slave av det finansielle systemet som ikke har v rt annerledes enn slaveri av fortiden bare en annen mate a ove pa. Det har v rt en god oyeapner, og det vil v re forsiktig for oss a tenke to ganger for lan og ogsa for langivere a vite konsekvensene.

Mens den hensynslose okonomiske praksis i Vesten har forarsaket mye kaos, har et slik kaos avslort mange leksjoner. Den nye tankegangen om a finansiere overextended budsjetter med kreditt har vist seg a v re sv rt kostbart og farlig. Bedrifter ma ga tilbake til a utvide seg bare sa langt som internt, gir rimelig finansiering midler tillatelse. Den forstyrrede okonomiske likevekten vil imidlertid bli gjenopprettet med det forandrede politiske klimaet fra Vesten. Med tiden vil stabiliteten komme tilbake til vekstmarkedene og Afrika igjen.

Vi gleder oss til 2009 optimistisk. Vi haper du vil bli med hendene sammen med oss for a forbedre vart folk, var livsstil og vart miljo.

39 Wilkshire Circle, North Hills, New York 11030, USA.

Afrika Forbindelseskontor: Magic Chemicals Kenya Ltd.

P.O. Box 58860 City Square, Outer Ring Road, Ruaraka, Nairobi, KENYA.

Tlf: 254.20.8560216, 8560217, 8560218.

GF 36 Kiriti Shikhar, 11 Distriktsenter, Janakpuri, New Delhi 110058 INDIA.


Hei! Ønsker du å spille i det beste kasinoet? Vi samlet det for deg. Prøv her nå!