Direkte investeringer.

Direkte investeringer.

Hva er ‘direkte investering’

Direkte investeringer, mer ofte referert til som utenlandsk direkte investering, refererer til en investering i et bedriftsforetak i et annet land enn investorens land, som er utformet for a skaffe seg kontrollerende interesser i utenlandsk n ringsvirksomhet. Direkte investeringer gir kapitalfinansiering i bytte mot en egenkapitalandel uten kjop av stamaktier i selskapets aksje.

BREAKING DOWN ‘Direkte investeringer’

Direkte investeringer er hovedsakelig skilt fra portefoljeinvesteringer, kjop av felles eller foretrukne aksjer i et utenlandsk selskap, og av kontrollelementet som er sokt.

Kontroll kan komme fra andre kilder enn en kapitalinvestering, gjennom kontroll av slike ting som teknologi er bare kritiske innganger. Faktisk er utenlandske direkte investeringer ofte ikke en enkel monet r overforing av eierskap eller kontrollerende interesser, men involverer ogsa komplement re faktorer som organisasjons- og styringssystemer eller teknologi.

Utenlandske direkte investeringer kan gjores av enkeltpersoner, men gjores mer generelt av selskaper som onsker a etablere n ringslivets tilstedev relse i et fremmed land.

Eksempler pa utenlandske direkte investeringer.

Utenlandske direkte investeringer tar mange former i praksis, men er generelt klassifisert som enten vertikal, horisontal eller konglomerat investering.

En vertikal direkteinvestering er en hvor investoren legger utenlandsk virksomhet til en eksisterende virksomhet, for eksempel nar det gjelder en amerikansk bilprodusent som etablerer forhandlere eller erverver en forsyningsvirksomhet i et fremmed land.

Horisontal direkteinvestering er kanskje den vanligste formen. I horisontale investeringer etablerer en virksomhet som allerede eksisterer i ett land, bare den samme forretningsvirksomheten i et fremmed land, for eksempel i forbindelse med en fastfood-franchise basert i USAs apne restaurantlokaler i Kina. Horisontale direkte investeringer er ogsa referert til som greenfield inngang til et utenlandsk marked.

Konglomerat-typen av direkte investeringer, den minst vanlige formen, er hvor et eksisterende selskap i ett land legger til en ikke-forretningsmessig virksomhet i et fremmed land. Dette er en spesielt utfordrende form for direkte investeringer, da det samtidig krever etablering av en ny bedrift og etablering av det i et fremmed land. Et eksempel pa direkte investering i konglomerat kan v re et forsikringsselskap som apner en feriested i et fremmed land.


Hei! Ønsker du å spille i det beste kasinoet? Vi samlet det for deg. Prøv her nå!